CENTRUM ROZWOJU

BRONOWICE:
ul. Na Błonie 13d, Kraków
(PESTKA mieści się w Klubie Jordanówka na os. Widok w Bronowicach)

telefon: 512 855 772
e-mail: pestka@centrumpestka.pl

NUMER KONTA:
ING 42 1050 1445 1000 0092 3683 7481

Dojazd:


Wyświetl większą mapę

Środkami komunikacji miejskiej:
T: 4, 8, 13
A: 139, 172, 173, 208, 501,
Wszystkie podkrakowskie autobusy i busy dojeżdżające do pętli Bronowice Nowe.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI
PROWADZONYCH W CENTRUM ROZWOJU DZIECKA I RODZICA PESTKA

 1. Organizatorem zajęć jest Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica PESTKA, klientem osoba dorosła przyprowadzająca dziecko na zajęcia, uczestnikiem zajęć dziecko będące pod opieką osoby dorosłej, z którą dziecko przyszło na zajęcia. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia.
 2. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Dzieci pozostawiane na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć.
 4. Na zajęciach obowiązuje zamiana obuwia. Zachęca się rodziców aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 6. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo odmówić wstępu na zajęcia dziecku lub opiekunowi, u którego widać symptomy choroby. Jeśli dziecko jest alergikiem lub astmatykiem wymagane jest zaświadczenie od lekarza.
 7. Organizator ani instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie krzywdy wynikające z niedostosowania się klienta lub uczestnika zajęć do Regulaminu Centrum oraz zasad wprowadzonych na zajęciach przez instruktora.
 8. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 9. Aby zarezerwować dziecku miejsce w grupie należy opłatę uiścić  „z góry” . Kolejny karnet miesięczny wykupuje się na ostatnich zajęciach z poprzedniego karnetu lub dokonuje przelewu najpóźniej na 3 dni przed kolejnymi zajęciami. W przypadku niedokonania wpłaty proszę się upewnić, czy są wolne miejsca w grupie.
 10. Dzieciom z wykupionymi karnetami przysługuje prawo do odrobienia 2 zajęć w semestrze w innym terminie, na zajęciach najbardziej zbliżonych do tych, na które dziecko jest zapisane – szczegóły ustalane są indywidualnie z organizatorem. Warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie smsem nieobecności dziecka dzień przed zajęciami do godz. 18.00 na wskazany przez prowadzącego numer telefonu. Zajęcia można odrobić do końca danego semestru, jeśli dziecko posiada aktualny karnet.
 11. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
 12. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 13. Dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica PESTKA wyłącznie dla celów wykonania umowy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertę Centrum Pestka. Zajmujemy się profesjonalnie psychoterapią w krakowie Psychoterapia kraków. Prowadzimy bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia dla dzieci w krakowie takie jak Turlanki-Przytulanki, Mysia Pestka z Mamą, Klub Pestki, Od grzechotki do orkiestry, świat zmysłów oraz wiele innych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Zajęcia dla dzieci wspomagają rozwój psychiczny oraz zacieśniają więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem