Centrum Rozwoju Dziecka i Rodzica PESTKA

BRONOWICE:
ul. Na Błonie 13d, Kraków
(PESTKA mieści się w Klubie Jordanówka na os. Widok w Bronowicach)

telefon: 512 855 772
e-mail: pestka@centrumpestka.pl

NOWY NUMER KONTA:
ING 69 1050 1445 1000 0092 9319 1764 

Dojazd:


Wyświetl większą mapę

Środkami komunikacji miejskiej:
T: 4, 8, 13
A: 139, 172, 173, 208, 501,
Wszystkie podkrakowskie autobusy i busy dojeżdżające do pętli Bronowice Nowe.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI PROWADZONYCH W CENTRUM ROZWOJU DZIECKA I RODZICA PESTKA

 1. Organizatorem zajęć jest Joanna Jeżak, klientem osoba dorosła przyprowadzająca dziecko na zajęcia, uczestnikiem zajęć dziecko będące pod opieką osoby dorosłej, z którą dziecko przyszło na zajęcia. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia.
 2. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Dzieci pozostawiane na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć.
 4. Na zajęciach obowiązuje zamiana obuwia. Zachęca się rodziców aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 6. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo odmówić wstępu na zajęcia dziecku lub opiekunowi, u którego widać symptomy choroby. Jeśli dziecko jest alergikiem lub astmatykiem wymagane jest zaświadczenie od lekarza.
 7. Rodzic/opiekun dziecka bierze pełną odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje posłania dziecka na zajęcia do Centrum Rozwoju w czasie trwania pandemii koronowirusa.
 8. Organizator ani instruktorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie krzywdy wynikające z niedostosowania się klienta lub uczestnika zajęć do Regulaminu Centrum oraz zasad wprowadzonych na zajęciach przez instruktora.
 9. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 10. Aby zarezerwować dziecku miejsce w grupie należy opłatę uiścić  „z góry” . Kolejny karnet miesięczny wykupuje się na ostatnich zajęciach z poprzedniego karnetu lub dokonuje przelewu najpóźniej na 3 dni przed kolejnymi zajęciami. W przypadku niedokonania wpłaty proszę się upewnić, czy są wolne miejsca w grupie.
 11. Dzieciom z wykupionymi karnetami semestralnymi przysługuje prawo do odrobienia 2 zajęć w semestrze w innym terminie, na zajęciach najbardziej zbliżonych do tych, na które dziecko jest zapisane – szczegóły ustalane są indywidualnie z organizatorem. Warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie smsem nieobecności dziecka dzień przed zajęciami do godz. 18.00 na wskazany przez prowadzącego numer telefonu. Zajęcia można odrobić do końca danego semestru, jeśli dziecko posiada aktualny karnet.
 12. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia) lub przejścia na system zajęć online.
 13. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 14. Dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez Joannę Jeżak zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.
 15. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Joanna Jeżak jako administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji usługi oraz w związku z podjęciem przez Panią/Pana dobrowolnego kontaktu.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka są przechowywane na zasadzie dobrowolności do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jak również przez okres wynikający z obowiązków administratora w zakresie przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów poza EOG, które przystąpiły do porozumienia „tarcza prywatności” m.in. google, facebook, instagram, jeśli Państwo przez te podmioty nawiązaliście z nami kontakt.

Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Nasze dane kontaktowe to: Joanna Jeżak, ul. Na Błonie 15a/22, 30-147 Kraków

Inspektor ochrony danych – e-mail: pestka@centrumpestka.pl

Zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertę Centrum Pestka. Zajmujemy się profesjonalnie psychoterapią w krakowie Psychoterapia kraków. Prowadzimy bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia dla dzieci w krakowie takie jak Turlanki-Przytulanki, Mysia Pestka z Mamą, Klub Pestki, Od grzechotki do orkiestry, świat zmysłów oraz wiele innych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Zajęcia dla dzieci wspomagają rozwój psychiczny oraz zacieśniają więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem