DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

WARSZTATY DLA KLAS

„Nasza klasa” – Zajęcia dla klas pierwszych oraz dla klas, w których istnieje problem wewnętrznych wrogich sobie grup lub izolacji poszczególnych członków.
„Sztuka porozumiewania się” – Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej (komunikaty „ja”, blokady komunikacyjne), radzenia sobie w sytuacji konfliktowej oraz asertywności.
„W Świecie emocji” – warsztaty dotyczące nazywania i wyrażania swoich uczuć oraz uwrażliwiające na odczucia innych ludzi. Elementy komunikacji interpersonalnej.
Warsztaty interwencyjne – warsztaty wspierające wychowawcę klasy w sytuacji zaistnienia konkretnych problemów wychowawczych.
„Trening twórczości” – Trening rozwijający twórczą ekspresję i kreatywne myślenie, motywujący do samodzielnego rozwiązywania problemów. Warsztaty wzmacniają pewność siebie i podwyższają samoocenę uczniów.
„Moja przyszłość zależy ode mnie” – Zajęcia rozwijające samoświadomość uczniów oraz motywujące do szukania własnej drogi życiowej.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

– integracja zespołu klasowego
– jak zadbać o dobre relacje w klasie (pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami)
– motywowanie uczniów do nauki
– warsztaty interwencyjne, mediacje

COACHING DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW

WARSZTATY I PRELEKCJE DLA RODZICÓW

DLA FIRM

COACHING
WARSZTATY I PRELEKCJE DLA RODZICÓW

PAKIET KONSULTACJI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertę Centrum Pestka. Zajmujemy się profesjonalnie psychoterapią w krakowie Psychoterapia kraków. Prowadzimy bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia dla dzieci w krakowie takie jak Turlanki-Przytulanki, Mysia Pestka z Mamą, Klub Pestki, Od grzechotki do orkiestry, świat zmysłów oraz wiele innych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Zajęcia dla dzieci wspomagają rozwój psychiczny oraz zacieśniają więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem