konsultacje wychowawcze 

Konsultacje wychowawcze to spotkanie rodzica lub rodziców bez dziecka.

Zapraszamy, kiedy:

potrzebujesz poradzić się w sprawie wychowawczej
chcesz wspomóc rozwój społeczno-emocjonalny swojego dziecka
kiedy Twoje dziecko ma problemy emocjonalne lub trudności w relacjach
jeśli szukasz pomocy w rozwiązaniu konfliktów rodzic-dziecko, dziecko-dziecko, rodzic-rodzic
Kiedy dziecko ma trudności z adaptacją w nowym miejscu (przedszkole, szkoła)
szukasz innych metod wychowawczych niż tradycyjny system kar i nagród
kiedy Wasza rodzina przechodzi trudny okres (rozwód, żałoba, inne sytuacje losowe)
kiedy czujesz potrzebę własnego rozwoju w związku z byciem mamą lub tatą

psychoterapia

Zapraszamy dorosłych, którzy:
mają trudności w relacjach z innymi
mają trudności w akceptowaniu siebie
nie radzą sobie ze stresem, obowiązkami, czują się za bardzo obciążeni
odczuwają nadmierny lęk, napięcie, smutek
chcą poprawić jakość swojego życia
przeżywają sytuację kryzysową

Zapraszamy dzieci, które:
mają trudności z regulowaniem emocji
mają problemy w relacjach z innymi dziećmi lub dorosłymi
mają obniżony nastrój
z różnego rodzaju lękami
mają niskie poczucie własnej wartości

konsultacje rozwojowe 

Konsultacja rozwojowa przeprowadzana jest w czasie 3-4 spotkań.

Podczas pierwszego spotkania proszę o przedstawienie problemu, trudności z jakimi boryka się dziecko z perspektywy rodzica lub innych opiekunów. Jeśli widzę podstawy, proszę o uzupełnienie, na kolejne spotkanie, obszernej ankiety dotyczącej rozwoju dziecka.

Na drugie (i trzecie- jeśli jest taka potrzeba) spotkanie proszę o przyjście z dzieckiem. Będziemy, rozmawiać, bawić się. Podczas takiej aktywności sprawdzam podstawowe umiejętności dziecka, które na dany moment rozwoju powinno mieć opanowane.

Trzecie spotkanie to omówienie dwóch poprzednich oraz przekazanie wskazówek, zaleceń do pracy w domu. Ewentualne zalecenia odnośnie kontaktu z innymi specjalistami.

W ramach konsultacji możliwa jest również obserwacja dziecka w środowisku przedszkolnym, na zajęciach dodatkowych lub w innej grupie, w której dziecko uczestniczy. Niektóre trudności są widoczne dopiero w grupie.

terapia logopedyczna

Zgłoś się do logopedy, jeśli Twoje dziecko:
nie reaguje na dźwięki
nie rozumie poleceń słownych
mówi niewyraźnie
nie mówi lub mówi mało w porównaniu do swoich rówieśników
nieprawidłowo wymawia głoski (np. wsuwa język między zęby, mówi r- francuskie)
jąka się
lub jeśli coś niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:
wywiad z rodzicami
ocenę rozwoju mowy i języka
ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządu żucia
ocenę słuchu fonematycznego
ocenę kinestezji artykulacyjnej
ocenę artykulacji

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna prowadzona jest wg planu terapii, który zostaje stworzony indywidualnie dla każdego dziecka po pełnej diagnozie logopedycznej. Zajęcia prowadzone są 1-2 razy w tygodniu i mają formę zabawy. Ich czas dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka.

Zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertę Centrum Pestka. Zajmujemy się profesjonalnie psychoterapią w krakowie Psychoterapia kraków. Prowadzimy bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia dla dzieci w krakowie takie jak Turlanki-Przytulanki, Mysia Pestka z Mamą, Klub Pestki, Od grzechotki do orkiestry, świat zmysłów oraz wiele innych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Zajęcia dla dzieci wspomagają rozwój psychiczny oraz zacieśniają więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem