PODŁOGOWE ZABAWY  (dzieci niechodzące, ok 6-14 mc)

Małe dzieci to wytrwali zdobywcy nowych doświadczeń sensorycznych – wszystko co stanie im na drodze badają niczym wytrwali naukowcy. Wychodząc naprzeciw ich naturalnym potrzebom powstały zajęcia, na których będziemy wspierać ich naturalny rozwój.
Szczególnie skupimy się na wspieraniu motoryki dużej i małej poprzez różnego rodzaju przeszkody,  tunele i równoważnie oraz materiały o różnorodnej fakturze.
W czasie tych zabaw rozwijają się bodźce czuciowe, np. zmysł równowagi, priopriocepcja – odpowiedzialna za napięcie mięśniowe i zmysł ułożenia ciała względem siebie). Zaangażujemy także zmysł wzroku (różnokolorowe materiały i światła), słuchu (odgłosy zwierząt, ptaków, muzyka) i węchu (trawa, siano, przyprawy i zioła).
W czasie zajęć wykorzystujemy pomoce do profilaktyki zaburzeń integracji sensorycznej.

Zajęcia będą także okazją do poznania innych dzieci i ich rodziców.
Dla maluchów, których mamy wracają do pracy będzie to też okazja do zabawy z dziećmi i przygotowania się do kontaktu z innymi dorosłymi. (Mamo, jeśli planujesz przygotowywać dziecko do zostania w Klubie Malucha lub z nianią powiedź nam o tym – będziemy tworzyć sytuacje umożliwiające dziecku zabawę z nami lub naukę korzystania z naszej pomocy).

PESTKOWE ZABAWY DLA MALUCHÓW (dzieci chodzące, ok 12 mc – 2 lat)

Pestkowe Zabawy to czas dziecięcych eksperymentów i doświadczania świata. Czas wspólnej zabawy i nawiązywania pierwszych relacji z innymi dziećmi.

Co robimy w czasie zajęć?

Turlamy się po dywanie, „kąpiemy” się w kasztanach, budujemy lub burzymy  wieże z klocków sięgających prawie do sufitu, wkładamy ręce do galaretki lub kisielu, gnieciemy i rwiemy wielkie arkusze papieru, wskakujemy do piłeczek, bawimy się wielką kolorową chustą, chowamy się w tunelu, tańczymy i skaczemy.

Łapiemy bańki lub kolorowe piórka, przesypujemy, przelewamy, oglądamy obrazki, słuchamy różnych dźwięków (np. szczekania psa, samolotu, pianina, szumu morza…)

Zajęcia wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka, budują w dziecku pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

GRUPA PRZED-PRZEDSZKOLNA
(dzieci z rocznika 2016 i 2015 z rodzicami/opiekunami)

Warsztaty przygotowujące do roli przedszkolaka, na zajęciach dzieciom towarzyszy rodzic lub inna ważna dla niego osoba.

Warsztaty rozwojowe dla dzieci, podczas których odkrywać będą świat oraz  przygotowywać się do roli przedszkolaka. Oczywiście wszystko to w atmosferze pełnej ciepła i zrozumienia oraz uwagi poświęcanej każdemu dziecku.

W Pestce świadomie tworzymy sytuacje sprzyjające rozwojowi dziecka. Najważniejszy jest dla nas kontakt z nim – to, jak zwracamy się do dziecka, jak tłumaczymy mu, co dzieje się z nim i w grupie rówieśników, jak zachęcamy do różnego rodzaju doświadczeń.

Rozwojowi służy także aranżacja przestrzeni i proponowane pomoce (np. piaskownica z ziarnami do przesypywania, ciasto do ugniatania, klocki z dużych pudełek, różnego rodzaju instrumenty).

W Pestce dzieci zdobywają umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi (czekanie na swoją kolejkę, chęć zabawy tą samą zabawką co inne dziecko, zadbanie o swoje prawa w sytuacji nacisku przez inne dzieci, umiejętność zwracania się do osoby prowadzącej zajęcia, rozstanie z rodzicem).

W spotkaniach jest wiele okazji do nazywania emocji i uczuć oraz do prób radzenia sobie z nimi. Dzieci przez cały czas – będąc w grupie i obserwując inne dzieci – uczą się zachowań społecznych, stają się coraz bardziej samodzielne i niezależne.

ZABAWY SENSORYCZNE z elementami ORIGINAL PLAY
(dzieci 2-4 letnie z rodzicami/opiekunami)

Zajęcia zabaw sensorycznych mają na celu budowanie samoświadomości dziecka. Samoświadomość jest pierwszym krokiem do budowania poczucia własnej wartości i umiejętności stawiania granic w kontakcie z innymi dziećmi i dorosłymi.

Każdy z nas odbiera świat poprzez zmysły – najpierw słyszymy, wdychamy dotykamy, smakujemy. Dopiero potem zaczynamy analizować zdobyte informacje. Uwrażliwianie zmysłów pozwala nam na pełniejsze doświadczanie siebie i świata. Na bazie tego budujemy m.in. umiejętność nazywania własnych uczuć i potrzeb, czy asertywność.

Na zajęciach będziemy korzystać z całej masy różnego rodzaju przedmiotów przyporządkowanych do poszczególnych doznań sensorycznych. Będziemy słuchać dźwięków, badać kształty i struktury przedmiotów, wąchać, smakować, doświadczać na niezliczoną ilość sposobów.

Ważnym elementem zajęć jest kreatywność. Zajęcia nie mają charakteru dydaktycznego. Mają charakter doświadczalny, bo uczymy się i poznajemy świat właśnie poprzez doświadczanie. Dlatego w trakcie tych zabaw pozostawiamy dzieciom dużo przestrzeni na korzystanie z pomocy „naukowych” w dowolny sposób.

Rolą osoby prowadzącej jest wzmacnianie samoświadomości dziecka. W tym celu prowadząca m.in. nazywa czynności, które wykonuje dziecko, zachęca do eksperymentowania, obserwuje potrzeby, możliwości i ograniczenia każdej osoby i dba o bezpieczną przestrzeń, w której poznawanie siebie i świata jest fascynującą przygodą.

Original Play to rodzaj zabawy ruchowej prowadzonej głównie w diadach (osoba prowadząca i dziecko). Original Play nie ma reguł,  z wyjątkiem tych, które zapewniają fizyczne bezpieczeństwo. Osoba prowadząca wchodzi w kontakt z dzieckiem, dostosowując swoje ruchy do możliwości i potrzeb dziecka. Dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, dziecko może na różne sposoby doświadczać siebie w kontakcie z drugą osobą. Original Play wpływa pozytywnie m.in. na rozwój motoryki małej i dużej, a także na czucie głębokie.

Zajęcia odbywają się pod okiem opiekunów.

Proszę wziąć pod uwagę możliwość wybrudzenia przez dzieci ciuchów w trakcie zajęć.

WOLNE ZABAWY(dzieci 2-4 letnie z rodzicami/opiekunami)

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje swobodnej zabawy z innymi dziećmi zapraszamy do pokoju z zabawkami.
Jest tu dużo ekologicznych zabawek, których dzieci zazwyczaj nie mają w domach (bo są za duże, nietypowe, nie ma sensu ich kupować do domu).  Mamy też zabawki związane ze wspieraniem rozwoju sensorycznego dzieci (profilaktyka zaburzeń integracji sensorycznej).
Na tych zajęciach nie ma narzuconej dzieciom aktywności. Zajęcia w Pokoju z Zabawkami proponujemy maluchom, które potrzebują już swobodnej zabawy i kontaktu z innymi dziećmi, nie są jednak gotowe lub dopiero się przymierzają do rozstania z rodzicem. W czasie zajęć w w Pokoju z Zabawkami rodzice/opiekunowie mogą być przez cały czas na sali lub mogą podejmować pierwsze próby wyjścia na korytarz. Robicie to w tempie odpowiednim dla każdego dziecka.  Ciocia prowadząca zajęcia wspiera dzieci w samodzielności i zaprasza do wspólnej aktywności.

KLUB PESTKI (dzieci 2-4 letnie bez rodziców/opiekunów)

Dwugodzinne zajęcia przedprzedszkolne dla dzieci bez rodziców.

Program przedprzedszkolny dla dzieci, które potrzebują dłuższej zabawy z innymi dziećmi i są przygotowane do zostania w Pestce bez rodziców.

W Klubie dzieci w niewielkim gronie pod opieką dwóch „cioć” rozwijają się poprzez kontakt z innymi dziećmi, zabawy, prace plastyczne i zajęcia muzyczne.

Maluchy mają też okazję do nauczenia się wykonywania samodzielnie pewnych czynności ułatwiających start w przedszkolu. Tu nie ma pośpiechu, picie, zakładanie butów a nawet sprzątanie jest atrakcją i zabawą – dzięki której dziecko czuje się bardziej kompetentne i zdecydowanie pewniejsze w czasie pierwszych dni „prawdziwego” przedszkola.

Tak jak na każdych zajęciach w Pestce priorytetem jest rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Dlatego też Klub Pestki prowadzi osoba z dużym doświadczeniem pracy z małymi dziećmi.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE  (grupy przed i popołudniowe, różne grupy wiekowe)

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia i ich opiekunów.
W czasie zajęć możesz:
– mądrze a równocześnie radośnie i zabawnie spędzić czas ze swoim dzieckiem,
– wspomóc wszechstronny rozwój dziecka – badania naukowe dowodzą, że jak najwcześniejsze kontakty dziecka z różnymi gatunkami muzyki ułatwiają późniejszą naukę, zwłaszcza języków obcych i matematyki,
– pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami, uczyć je umiejętności wyciszenia i relaksacji,
– dać szansę swojemu dziecku na kontakt z innymi maluchami i mieć możliwość obserwowania i wspomagania dziecka w nabywaniu kompetencji społecznych ( edukacja przedprzedszkolna) ,
– stosunkowo wcześnie zdiagnozować zdolności muzyczno – ruchowe dziecka.

ASERTYWNOŚĆ PRZEZ ZABAWĘ (grupa przedszkolna i wczesnoszkolna)

Zapraszamy serdecznie dzieci przedszkolne na zajęcia „Asertywność przez zabawę”, które mają na celu rozwijać umiejętności interpersonalne i emocjonalne dzieci oraz pomóc im odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Warsztaty skierowane są do dzieci nieśmiałych, które mają trudność w zaangażowaniu się w zabawę lub tych z nieco zbyt dużą dawką energii mających problem z przestrzeganiem zasad w grupie.

Program spotkań nastawiony jest głównie na zwiększanie umiejętności interpersonalnych i emocjonalnych maluchów oraz będzie na bieżąco dostosowany do indywidualnych potrzeb całej grupy i każdego dziecka z osobna.

„Asertywność przez zabawę” obejmuje 10 spotkań. Cena całości wynosi 350 zł.
Istnieje też możliwość umówienia się dodatkowo na konsultację z rodzicem.

Zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertę Centrum Pestka. Zajmujemy się profesjonalnie psychoterapią w krakowie Psychoterapia kraków. Prowadzimy bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia dla dzieci w krakowie takie jak Turlanki-Przytulanki, Mysia Pestka z Mamą, Klub Pestki, Od grzechotki do orkiestry, świat zmysłów oraz wiele innych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Zajęcia dla dzieci wspomagają rozwój psychiczny oraz zacieśniają więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem