HARMONOGRAM (wstępny) ZAJĘĆ STAŁYCH
ROK SZKOLNY 2018/2019 BRONOWICE

PONIEDZIAŁEK
9.30-10.20 – Grupa przed-przedszkolna (dzieci z rocznika 2016 i 2015)
10.40-11.30 – Wolne Zabawy (dzieci 2-3 letnie)

WTOREK
09.30-10.20 – Pestkowe Zabawy  (dzieci z rocznika 2017, chodzące)
10.40-11.30 – Grupa przed-przedszkolna (dzieci z rocznika 2016)

ŚRODA
09.30-10.20 – Gordonki (zajęcia umuzykalniające) od października

CZWARTEK
09.30-11.30 – Klub Pestki (przygotowanie do przedszkola – dzieci bez rodziców)

17.00-17.45 – zajęcia umuzykalniające (dzieci do 2 roku życia)
18.00-18.45 – zajęcia umuzykalniające (dzieci powyżej 2 roku życia)

PIĄTEK
9.30-10.20 – Zabawy Sensoryczne z elementami Original Play
(dzieci z rocznika 2015 i 2016)

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ STAŁYCH
ROK SZKOLNY 2018/2019 PRĄDNIK CZERWONY

ŚRODA
09.30-10.20 – Grupa przed-przedszkolna (dzieci z rocznika 2016 i 2015)
10.40-11.30 – Grupa przed-przedszkolna (dzieci z rocznika 2016 i 2015)

CZWARTEK
09.30-10.20 – Zajęcia umuzykalniające (dzieci 1-3 lata)
10.40-11.30 – Zajęcia umuzykalniające (dzieci 2-4 lata)

CENNIK ZAJĘĆ W I SEMESTRZE 
BRONOWICE: 10.09.2018-10.02.2019
PRĄDNIK: 17.09.2018-10.02.2019
– niektóre zajęcia zaczynają się w późniejszym terminie,
w przypadku nieobecności osoby prowadzącej karnet przesuwa się o kolejny tydzień

KARNETY OBOWIĄZUJĄ NA KONKRETNY RODZAJ ZAJĘĆ
(z uwzględnieniem konkretnego dnia i godziny zajęć)

ZAJĘCIA 45/50 minutowe z rodzicami

pojedyncze zajęcia
: 35 zł
karnet czerwony: 120 zł

obejmuje 4 kolejne zajęcia w okresie miesiąca od pierwszych zajęć
karnet żółty: 450 zł (karnet nie obowiązuje na Gordonkach)
obejmuje 15 zajęć w ciągu 20 kolejnych tygodni zajęć
karnet zielony BRONOWICE na zajęcia:
Grupa przed-przedszkolna
– poniedziałek (20 zajęć): 500 zł
Wolne Zabawy – poniedziałek (20 zajęć): 500 zł
Grupa przed-przedszkolna – wtorek (20 zajęć): 500 zł
Pestkowe Zabawy – wtorek (20 zajęć): 500 zł
Gordonki – środa (15 zajęć): 375 zł (początek zajęć w październiku, nie będzie zajęć w czasie ferii zimowych)
Zajęcia umuzykalniające – czwartek (18 zajęć): 450 zł
Zabawy Sensoryczne z elementami Original Play – piątek (17 zajęć): 425 zł (nie będzie zajęć w jeden z tygodni ferii zimowych) – początek semestru 21.09.2018, zajęcia próbne 14.09.2018)
karnet zielony PRĄDNIK CZERWONY na zajęcia:
Grupa przed-przedszkolna – środa (18 zajęć): 450 zł
Zajęcia umuzykalniające – czwartek (16 zajęć): 400 zł

ZAJĘCIA W KLUBIE PESTKI

pojedyncze zajęcia
: 49 zł
karnet czerwony: 160 zł
obejmuje 4 kolejne zajęcia w okresie miesiąca od pierwszych zajęć
karnet żółty: 600 zł
obejmuje 15 zajęć w ciągu 20 kolejnych tygodni zajęć
karnet zielony: 665 zł (19 zajęć)

ZASADY REZERWACJI MIEJSCA NA ZAJĘCIACH ORAZ ODRABIANIA ZAJĘĆ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA

1. Aby zarezerwować dziecku miejsce w grupie należy opłatę uiścić  „z góry” . Kolejny karnet miesięczny wykupuje się na ostatnich zajęciach z poprzedniego karnetu lub dokonuje przelewu najpóźniej na 3 dni przed kolejnymi zajęciami. W przypadku niedokonania wpłaty proszę się upewnić, czy są wolne miejsca w grupie.
2. Dzieciom z wykupionymi karnetami przysługuje prawo do odrobienia 2 zajęć w semestrze w innym terminie, na zajęciach najbardziej zbliżonych do tych, na które dziecko jest zapisane – szczegóły ustalane są indywidualnie z organizatorem. Warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie smsem nieobecności dziecka dzień przed zajęciami do godz. 18.00 na wskazany przez prowadzącego numer telefonu. Zajęcia można odrobić do końca danego semestru, jeśli dziecko posiada aktualny karnet.
3. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
4. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.

Zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertę Centrum Pestka. Zajmujemy się profesjonalnie psychoterapią w krakowie Psychoterapia kraków. Prowadzimy bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia dla dzieci w krakowie takie jak Turlanki-Przytulanki, Mysia Pestka z Mamą, Klub Pestki, Od grzechotki do orkiestry, świat zmysłów oraz wiele innych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowany zespół pedagogów. Zajęcia dla dzieci wspomagają rozwój psychiczny oraz zacieśniają więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem